ఎప్పుడు-నల్లజాతి-మహిళలు-ఓటు వేస్తారు

#WhenBlackWomenVote: 5 నిర్భయ నల్లజాతి మహిళలు ఓటు హక్కు ఉద్యమంలో ముందుకు సాగారు

ఈ ఐదుగురు మహిళలు పితృస్వామ్యం అందించిన సవాళ్లను అధిగమించారు మరియు ఎల్లా బేకర్, మేరీ మెక్‌లియోడ్ బెతున్ మరియు ఫన్నీ లౌ హామర్ వంటి మహిళల స్ఫూర్తితో ధైర్యంగా పౌర హక్కుల ఉద్యమ నాయకులకు జ్యోతిని అందజేయడానికి వారసులైన శ్వేతజాతీయుల నుండి తొలగించడాన్ని కొనసాగించారు.